Sivrice Deniz Feneri

Sultan Abdülmecit 1855 yılında ‘Fenerler İdare-i Umumiyesi Müdürlüğü’nü kurar. Fransız Elçiliği’yle yapılan bir anlaşma uyarınca, Fransız vatandaşı Marius Michel müdür olarak atanır. Fenerler İdaresi’nin amacı Osmanlı sahillerindeki deniz fenerleri ve deniz sinyalleri şebekesini geliştirmektir. Öncelikle Çanakkale Boğazı ve Karadeniz’de 36 deniz feneri inşası kararlaştırılır. Bu iş için III üncü Napoléon’un Marius Michel’e gizli ödenekten 12 milyon Fransız frangı verdiği ileri sürülmektedir.

Marius Michel bir başka Fransız vatandaşı Camille Collas ile birlikte merkezi Paris’te bulunan bir Fransız şirketi kurar (Société Collas et Michel). 8-20 Ağustos 1860 tarihinde Kaptanı Derya Mehmet Ali ile Camille Collas ve Marius Michel tarafından imzalanan bir imtiyaz sözleşmesi uyarınca deniz fenerlerinin kuruluşu ve işletmesi anılan Fransız şirketine bırakılır.

Sivrice Deniz Feneri bu imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde, 01.01.1863 tarihinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bektaş Köy sahili Sivrice’de kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 23 Aralık 1935 tarihli yazısıyla imtiyaz sahibi şirkete fenerleri satın aldıklarını bildirir. Ve 1939 yılı sonlarında imtiyaz sahibi şirketin yönetimindeki tüm fenerlere, bu arada Sivrice Feneri’ne el konulur.

1940’lı yılların ortasında Sivrice Deniz Feneri onarılır ve o günlerin teknolojisine uygun olarak yeniden yapılandırılır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2008 yılı Ağustos ayında Sivrice Feneri’ni kiralamak üzere ihale açtı. Biz (Hacer ve Yücel Sayman) katıldık ve 10 yıllığına kiraladık.

2009 yılında Sivrice Deniz Feneri’nin kulesini Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, binalarını biz onardık. Fener bekçisinin kaldığı mekanı kütüphaneye dönüştürdük. Böylece, şimdilik yaklaşık 500 kitaptan oluşan ‘Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi’ kurulmuş oldu.

Kaynakça :

Osmanlı Fenerlerinin kuruluşu ve yönetimine ve Sivrice Deniz Feneri’ne ilişkin olarak Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi’nde şu eserler bulunmaktadır :

Thobie, Jacques; L’administration Générale des phares de l’Empire Ottoman et la Société Collas et Michel (1860- 1960), L’Harmattan, Paris 2004

T.C. Fenerler Umumi İdaresine ait Mukavelename ve İtilafnameler, İstanbul 1934

Toroslu, M. Vefa; “Denizciye Göz Kırpan Sevdalar” DENİZ FENERLERİ, İzmir Deniz Ticaret Odası Yayını, 2009

Ali Soysal; Anadolu Feneri “Tarihten gelen ışık”, İstanbul 1997

Yalnızlığın Işıkları, Deniz Fenerleri; proje Aykut Tankuter, Novartis yayını, İstanbul 2003

Fenerler ve Sis İşaretleri 2007; Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı yayını

Bizim Fener; Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi yayını, no.1, İstanbul 2009

Fener / Sinyal Adı : SİVRİCE FENERİ
Kuruluş Tarihi : 01.01.1863
Bölge : Çanakkale
İl : Çanakkale
İlçe : Ayvacık
Yer : SİVRİCE KOYU DOĞU BURNU ÜZERİNDE.
Karakter : W. FI. (2) 10.0sn
Karakter Açıklama : 0.5+2.0+0.5+7.0
Görünme Mesafesi : 15
Yükseklik : 12
Denizden Yükseklik : 16
Fener Tipi : TIDELAND ML 300MM
Fener Sistemi : ÇAKAR
Flasher Tipi : Enimak 16C 554 İŞLEMCİ
Ampul Cinsi : 40 WATT
Ampul Tipi : 24 VOLT RADİUM MARİNE
Enerji : ELEKTRİK AKÜLÜ
Kuzey : 39 28 6N
Doğu : 26 14 36E